Rječnik osigurateljnih termina

Osiguranja života
 • A
 • B
 • C
 • Ć
 • Č
 • D
 • Đ
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • LJ
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • Š
 • T
 • U
 • V
 • Z
 • Ž
P

Početak i istek osiguranja

datum kojim počinje vrijediti ugovor o osiguranju. Ugovor o osiguranju zaključen je kad ugovorne strane potpišu policu osiguranja ili list pokrića. Istek važenja ugovora o osiguranju, odnosno datum nakon kojeg osiguravatelj više nije u obvezi.

Polica

isprava o zaključenom ugovoru o osiguranju.

Ponuda

pisani prijedlog Osiguratelju za sklapanje osiguranja života.

Ponuditelj

osoba koja podnosi pisanu ponudu s namjerom da zaključi ugovor o osiguranju.

Potpuna i trajna radna nesposobnost

dopunsko osiguranje uz osiguranje života. Ako tijekom trajanja osiguranja kod osiguranika nastupi potpuna i trajna nesposobnost za rad, ugovaratelj se oslobađa od plaćanja premije osiguranja života za preostalo razdoblje trajanja osiguranja. U tom slučaju Generali preuzima plaćanje premije, a ugovor o osiguranju života ostaje na snazi do isteka osiguranja kako je i ugovoreno.

Predujam

Predujam predstavlja vrstu kratkoročnog financiranja ugovaratelja osiguranja, a može se isplatiti po policama kod kojih je ugovoreno mješovito životno osiguranje ili osiguranje doživljenja i kod kojih se redovito uplaćuju premije osiguranja (cjenici VITA, VITA2+, VITA3+, Riznica i Kapital). Predujam po polici osiguranja života moguće je odobriti po policama sa štednom komponentom kod kojih je ostvaren uvjet plaćene dvije ili tri godišnje premije, odnosno postojanje otkupne vrijednosti po polici te se isti odobrava do visine od 80% otkupne vrijednosti.

Premija

iznos koji je ugovaratelj osiguranja dužan platiti osiguratelju na temelju ugovora o osiguranju.

Premijski most

period oslobođenja plaćanja premije kod investicijskog osiguranja života. U tom slučaju garantirani osigurani iznos za slučaj smrti i odabrana dopunska osiguranja ostaju na snazi nepromijenjeni, a postojeća vrijednost u investicijskim fondovima ili paketu se umanjuje za riziko premije navedenih pokrića i administrativnu naknadu tijekom cijelog roka oslobođenja. Nakon isteka ugovorenog roka oslobođenja od obveze uplate premije nastavlja se obveza plaćanja premije.

Promjena strategije ulaganja

ugovaratelj se može tijekom trajanja osiguranja odlučiti za drugačiju strategiju ulaganja, te se sve uplate od dana zatražene promjene strategije usmjeravaju na novo odabrani paket, a vrijednost udjela fondova u dotadašnjem paketu na dan promjene ostaje ista.

Kontaktirajte nas

01/4600 400
INFO TELEFON

Pošaljite
e-mail

Naručite poziv

Informacije i suglasnost za kolačiće (en. Cookies) – www.generali.hr, web stranica Generali osiguranja d.d., koristi vlastite tehničke kolačiće i kolačiće trećih strana (tehničke i profiliranje) kako bi se poboljšalo Vaše iskustvo pregledavanja web stranice i pružila usluga u skladu s Vašim željama. Nastavkom pregleda web stranice www.generali.hr slažete se s korištenjem kolačića. Ako želite saznati više ili povući pristanak za sve ili neke od tih kolačića pročitajte našu Politiku prikupljanja kolačića.

Prihvaćam