Rječnik osigurateljnih termina

Osnovni pojmovi u osiguranju
D

Dan dospjelosti

izraz kojim se označuje rok dospjelosti premije ili dospjelosti obveze osiguravatelja za isplatu štete.

Datum početka pokrića

datum i vrijeme od kojeg počinju obveze po ugovoru o osiguranju.

Djelomična šteta

djelomični gubitak ili oštećenje osiguranog predmeta, za razliku od potpunog gubitka (totalne štete).

Dnevna naknada za liječenje u bolnici

novčani iznos koji osiguranik dobiva od osiguratelja za svaki dan proveden u bolnici. Može se ugovoriti u osiguranju od posljedica nesretnog slučaja i bolesničkom osiguranju.

Dobrovoljno osiguranje

osiguranje koje se sklapa slobodnom odlukom ili dogovorom između osiguratelja i osiguranika, ne postoji zakonska obveza niti prisila njegova sklapanja.

Dobrovoljno zdravstveno osiguranje

uz obvezno osiguranje, drugi oblik zdravstvenog osiguranja; provode ga društva za osiguranje, a može biti: dopunsko, dodatno i privatno dobrovoljno zdravstveno osiguranje.

Domaći kargo

osiguranje robe koja se prevozi unutar granica naše zemlje.

Doplatak za ispodgodišnje plaćanje premije

doplatak na premiju koji može zaračunati osiguravatelj kod ispodgodišnjeg plaćanja premije (mjesečno, kvartalno, polugodišnje) jer se pojavljuju dodatni troškovi naplate premije i gubitak na kamati, ako je predviđena godišnja premijska stopa.

Doplatak za uvećani rizik

dodatna premija koju osiguratelj zaračunava na standardnu premiju osiguranja za osiguranje uvećanog rizika. Iznos doplatka za uvećani rizik ovisi o prirodi uvećanog rizika i tipu ugovora o osiguranju.

Dopunski rizici

prošireno pokriće od određenih rizika kod standardnih osiguranja imovine; anormalni ili povećani rizici kod osiguranja života i zdravstvenog osiguranja; povećani rizici u osiguranju robe u prijevozu koji nisu pokriveni osnovnim osiguranjem institutskih klauzula.

Dopunsko osiguranje

dodatno osiguranje na osnovi osiguranja zbog dopunskih rizika. Za dopunsko osiguranje obično postoje posebne klauzule ili dopunski uvjeti.

Dospjela premija

dio ukupne premije osiguranja koji pokriva rizik osiguranja, a dospijeva na naplatu do određenog obračunskog razdoblja ili dana.

Doživotna renta

osobna renta koja se isplaćuje do smrti osigurane osobe.

Društvo za posredovanje u osiguranju

pravna osoba koja na temelju dozvole nadzornog tijela obavlja gospodarsku djelatnost pružanja usluga posredovanja u osiguranju (brokeri).

Društvo za zastupanje u osiguranju

pravna osoba koja na temelju dozvole nadzornog tijela obavlja gospodarsku djelatnost pružanja usluga zastupanja u osiguranju (agencije za zastupanje).

Dugoročno osiguranje

osiguranje s neodređenim rokom trajanja; nastavlja se iz godine u godinu ukoliko ga niti jedna od ugovornih strana ne otkaže u pisanom obliku (3 mjeseca prije isteka osigurateljne godine – skadence).

Dvostruko osiguranje

pojavljuje se kada zbroj osiguranih iznosa prelazi vrijednost osigurane stvari, a pri tome ugovaratelj osiguranja nije postupio nesavjesno, sva ta osiguranja pravovaljana su, i svaki osiguratelj ima pravo na ugovorenu premiju za razdoblje osiguranja u tijeku, a osiguranik ima pravo zahtijevati od svakog pojedinog osiguratelja naknadu prema ugovoru sklopljenom s njim, ali ukupno ne više od iznosa štete. (ZOO, Čl. 958.)

Kontaktirajte nas

01/4600 400
INFO TELEFON

Pošaljite
e-mail

Naručite poziv

Informacije i suglasnost za kolačiće (en. Cookies) – www.generali.hr, web stranica Generali osiguranja d.d., koristi vlastite tehničke kolačiće i kolačiće trećih strana (tehničke i profiliranje) kako bi se poboljšalo Vaše iskustvo pregledavanja web stranice i pružila usluga u skladu s Vašim željama. Nastavkom pregleda web stranice www.generali.hr slažete se s korištenjem kolačića. Ako želite saznati više ili povući pristanak za sve ili neke od tih kolačića pročitajte našu Politiku prikupljanja kolačića.

Prihvaćam