Rječnik osigurateljnih termina

Osnovni pojmovi u osiguranju
F

Fakturirana premija

novčani iznos koji je dospio na naplatu i koji je fakturiran u određenom obračunskom razdoblju ako je ugovoreno obročno plaćanje premije.

Fiksna premija

premija koja se utvrđuje u apsolutnom novčanom iznosu, a ne u postotku (promilima) od osigurane svote. Koristi se u slučajevima kad rizik nije u strogoj vezi s vrijednošću osiguranih stvari.

FLEXA

pokriće osiguranja od rizika požara i nekih drugih rizika. Fire (požar), Lightning (udar groma), Explosion (eksplozija), Aircraft (pad i udar zračne letjelice s posadom).

FLEXA + EC

pokriće osiguranja od rizika požara i nekih drugih rizika + proširena pokrića. Fire (požar), Lightning (udar groma), Explosion (eksplozija), Aircraft (pad i udar zračne letjelice s posadom) + Extended cover (oluja, grad, tuča, udar vlastitog motornog vozila, vlastitog pokretnog radnog stroja ili nepoznatog motornog vozila, manifestacije i demonstracije).

Flotantno osiguranje zaliha

ugovara se ako je velika oscilacija vrijednosti zaliha tijekom osigurateljne godine, ako postoji više vrsta zaliha, odnosno više skladišta na različitim lokacijama; zalihe su osigurane do visine stvarne vrijednosti evidentirane u poslovnim knjigama osiguranika, čime je isključeno podosigiuranje. Na kraju osigurateljne godine, izdaje se obračunska polica.

Franšiza

sudjelovanje osiguranika u šteti. Ugovara se u postotku (%) ili u apsolutnom iznosu (valuti) kao udio u svoti osiguranja. Može se ugovoriti kao kvalitativna (osiguratelj se oslobađa u cijelosti za pokriće određenih vrsta rizika) i kao kvantitativna (ograničava se pravo osiguranika na dio naknade). Može biti:

  • Integralna – ako je šteta niža od visine franšize, odšteta se ne isplaćuje, a ako je šteta iznad visine franšize, odšteta se isplaćuje u cijelosti kao da franšiza nije ni ugovorena
  • Odbitna – osiguranik u svakoj šteti sudjeluje s iznosom odbitne franšize, ako je šteta niža od visine franšize, odšteta se ne isplaćuje, a ako je iznad visine franšize, odšteta se isplaćuje umanjena za iznos odbitne franšize

Funkcionalna premija

dio bruto premije koji sadrži tehničku premiju i dio za preventivu (ako je uračunat u premiju).

Kontaktirajte nas

01/4600 400
INFO TELEFON

Pošaljite
e-mail

Naručite poziv

Informacije i suglasnost za kolačiće (en. Cookies) – www.generali.hr, web stranica Generali osiguranja d.d., koristi vlastite tehničke kolačiće i kolačiće trećih strana (tehničke i profiliranje) kako bi se poboljšalo Vaše iskustvo pregledavanja web stranice i pružila usluga u skladu s Vašim željama. Nastavkom pregleda web stranice www.generali.hr slažete se s korištenjem kolačića. Ako želite saznati više ili povući pristanak za sve ili neke od tih kolačića pročitajte našu Politiku prikupljanja kolačića.

Prihvaćam